GDPR

Behandling av personopplysninger på Team Nordic Trail i tråd med Datatilsynet og personvernreglene (GDPR)

Generelt

Team Nordic Trail registrerer og håndterer personopplysninger. Personopplysninger håndteres i tråd med Personvernreglene og Datatilsynet (Europaparlamentets og EU-rådets forordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Med begrepet “persondata” menes her informasjon som direkte eller indirekte kan henlede til en person. GDPR loven trådde i kraft 25 mai 2018 i Sverige og 20 juli i Norge.

 

RETTSLIG GRUNN FOR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Den rettslige grunnen for innsamling og behandling av dine personopplysninger baserer seg på personvernreglenes formuleringer gjeldende oppfyllende av avtal, samtykke samt lag- og myndighetskrav.

 

FORMÅL MED HÅNDTERINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger kommer å håndteres slik at Team Nordic Trail skal kunne fullføre sine forpliktelser ovenfor deg.

Dette består i at levere den tjeneste eller tilleggstjeneste som du bestilt, samt at ved uttalt behov være i stand til å gjennomføre kundeadministrasjon.

Håndteringen av dine personopplysninger kan også være aktuelt for at vi skal kunne oppfylle forpliktelser i enighet med lover og regler, for eksempel i forbindelse med sikkerhet. Håndteringen kan også være i form av handlinger vedrørende kontakter mellom deg og Team Nordic Trail, for eksempel notater om spørsmål og klager.

Gjennom at oppgi informasjon om evt. spesial-diett og personlige behov ved booking samtykker du til at vi håndterer dine personopplysninger i den hensikt at levere den tjeneste eller tilleggstjeneste som du bestilt.

Om du aktivt samtykker til å ta imot direkte markedsføring kommer dine personopplysninger brukes for å forsyne deg med forskjellige tilbud om tjenester og/eller produkter fra Team Nordic Trail og deres samarbeidspartnere.

Utover de over angitte formål samtykker du til at dine personopplysninger kan komme til at brukes som underlag for markeds- og kundeanalyser samt risikohåndtering og statistikk for at utvikle Team Nordic Trail sitt tilbud og service.

Du kan når som helst avregistrere deg fra, eller justere hvilke tilbud og hvilken informasjon du får fra Team Nordic Trail eller deres samarbeidspartnere. I noen fall kan du gjøre dette direkte i tilbudet/informasjonen, f eks avregistrere din e-postadresse fra nyhetsbrev via link i selve mailen. I de tilfeller dette ikke er mulig kan du når som helst meddele oss per e-post på info@teamnordictrail.se eller per brev (se adresse lengst ned i disse vilkår) angående tilbud eller informasjon som du ikke ønsker få så forandrer vi dette så snart som mulig.

Vi sparer kun informasjon om fødselsdato når du registrerer deg som kunde fra vår hjemmeside, e-post eller telefon til kundeservice og ved kjøp over disk. Personnummer er ikke obligatorisk. Fødselsdato brukes for å sikkerstille at kjøperen oppnådd laveste alder for bestilt tjeneste samt for å opprettholde den sikkerhet som kreves ved betalingstransaksjoner over webben ved salg av evenementsbilletter.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM INNHENTES

Team Nordic Trail håndterer personopplysninger som du oppgir til oss. Persondata som kommer at håndteres inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer.

I forbindelse med bestilling kan vi også trenge håndterere opplysninger som for eksempel spesialkost eller spesifikk informasjon fra deg angående personlige behov ved booking i anledning av arrangementet eller annet innenfor rammene for det rådende kundeforholdet.

Personopplysninger oppgir du selv i forbindelse med bestilling på dinkurs.se, via Team Nordic Trail og dere hjemmeside, per telefon, e-post eller ved bestilling over disk hos Team Nordic Trail eller billettservice. Å oppgi personopplysninger er frivillig, men i noen fall kan vi ikke tilby den tjeneste som du bestilt hvis du ikke oppgir dine data.

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene over. Gjennom din bestilling av tjeneste samtykker du til at dine data kommer lagres av Team Nordic Trail i to (2) år.

Vi håndterer aldri dine personopplysninger under en lengre tid enn hva som er tillatt i følge lover og regler, forordning, praksis eller myndighetsbeslutting. Data kan eksempelvis lagres lengre om så kreves i enighet med forbrukerkjøpsloven eller bokføringsloven.

For å kunne holde dine personopplysninger oppdaterte og korrekte kan vi søke kompletterende og oppdaterte opplysninger gjennom innhenting fra kommersielle og offentlige registre.

 

HVILKE SOM KAN HÅNDTERE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine persondata kommer håndteres av Team Nordic Trail. Dine personopplysninger kan også bli håndtert av bedriftens samarbeidspartnere, for eksempel hotell, reisebolag, lokale samarbeidspartnere på evenemangsstedet (også utenlands) samt av bedriftens leverandører av administrative tjenester samt systemtjenester.

Gjennom at oppgi dine personopplysninger samtykker du til at vi kan komma at håndtere dine persondata utenfor og så vel innenfor EU og EØS. I de fall personopplysninger håndteres utenfor EU/EØS foreligger enten et beslutt fra kommisjonen om at det aktuelle tredjelandet sikkerstiller et adekvat beskyttelsesnivå eller andre vedtak som sikrer at dine rettigheter beskyttes.

SAMTYKKE

Gjennom at aktivt godkjenne våre vilkår på vår hjemmeside, per telefon, e-post eller ved kjøp over disk hos Team Nordic Trail eller billettservice samtykker du til innsamling og håndtering av dine personopplysninger i enighet med det som fremgår av dette skrivet.

DINE RETTIGHETER

Vi plikter til å korrigere, fullføre, blokkere eller slette feil personlig informasjon på forespørsel.

Personen som har samtykket i håndtering av personopplysninger har også rett til å tilbakekalle dette samtykket. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, har innvendinger til vår håndtering eller mener at håndteringen av personopplysninger ikke er formålstjenlig, kan du be om sletting eller begrensning av dine personlige data eller har innvendinger over vår håndtering gjennom å sende en til e-post info@teamnordictrail.se

Relevant personlig informasjon som kreves for å levere og utføre en bestilt tjeneste, og for ledetid for eventuelle reklamasjoner, vil bli slettet så raskt som mulig.

Du kan også kontakte Team Nordic Trail på info@teamnordictrail.se eller på telefon +46 (0) 72 32 30 664 (ref. Miranda Kvist) hvis du vil ha hjelp med noen av de ovennevnte tiltak.

Vi er forpliktet til å vederlagsfritt og på skriftlig forespørsel med din signatur, gi deg informasjon om dine personlige data håndteres eller ikke. Håndteres slike data skal skriftlig informasjon om hvor denne informasjonen er innhentet, formålet med håndteringen og til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene er gitt i forbindelse med håndteringen oppgis. Denne informasjonen gis i form av et registerutdrag.

Send skriftlig forespørsel til:

Team Nordic Trail AB, Stora Skuggansväg 13, 115 42 STOCKHOLM, SVERIGE.

 

Vi forbeholder oss retten at ved åpenbart grunnløse eller urimelige forespørsler enten kreve en rimelig avgift for å dekke de administrative kostnadene for å tilby informasjon eller forespurt handling, eller nekte å etterkomme anmodningen.Du har på særlige vilkår rett til å innhente de personlige opplysninger du har gitt oss på en strukturert, alminnelig måte og i maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen part for håndtering av personopplysninger. Hvis du har noen synspunkter betreffende vår håndtering av dine personopplysninger, har du rett til å klage til datatilsynet eller andre tilsynsmyndigheter som har oppsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.

 

 

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Team Nordic Trail AB, org. nr. 556905-0114, 072 323 0664, Stora Skuggans Väg 13, 115 42 Stockholm, er personopplysningsansvarlig i tråd med Personvernreglene og Datatilsynet (Europaparlamentets og EU-rådets forordning (EU) nr 2016/679, GDPR).